Filhämtning

Här finns logotyper, original samt filer för nedladdning.
Nyttjande av dessa filer får endast ske i samråd med Stefan Ekmans Mat & Event AB.

Beakta riktlinjer och instruktioner för respektive fil innan användning!

För frågor kontakta Stefan Ekman på:  info@ekmansmat.se eller telefon: 070-774 50 02

Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt! Obehörigt nyttjande kommer att beivras.

Logotyporiginal Ekmans Mat & Event

Ekmans Mat & Event’s logotyp finns i två utföranden, en liggande (standard) samt en stående.
I Första hand skall den liggande varianten användas men i de fall ytan där logotypen skall användas lämpar sig bättre för den stående varianten kan den användas.

Båda logotyperna finns även i en negativ variant där texten är satt i vitt, dessa skall användas då logotypen ligger på den röda bakgrunden eller på en bakgrund där den vita texten konstraterar bättre än den svarta i standardlogotypen.